Teglverksvegen

Prodecon har hatt prosjektledelse for å planlegge prosjektet gjennom et skisse- og forprosjektstudium. Vi har også blitt tildelt ansvar for å lede gjennomføringen.

Prosjektet innebærer omlegging av veg inkl. bygging av nye fortau og gang- og sykkelveg på ca. 250 meter i Spikkestad. Det skal også bygges ny parkeringsplass for Bane NOR og Røyken kommune på ca. 4000 m2. Prosjektet skal bidra til å gjøre Spikkestad til et trygt og attraktivt sentrumsområde i Røyken-regionen.

Entrepriseform er totalentreprise. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2019/2020, hvor Prodecon har fått ansvar også for gjennomføringsfasen av dette vegprosjektet.

Emil Grøtting

Emil Grøtting

+47 414 27 785

Sted: Spikkestad
Type bygg: Veier
Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 4000m2

Forrige: Bekkestua ungdomsskole Neste: Steinerudhjemmet

Seneste prosjekter