Nytt Nasjonalt Toppidrettssenter

Nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo.

Det nye toppidrettssenteret skal oppføres ved siden av eksisterende toppidrettssenter og eksisterende utendørs idrettsanlegg (idrettsbane, isbane, tennisbaner) tilhørende Norges idrettshøgskole (NIH) må flyttes og reetableres.

I følge planen skal bygget oppføres i massivtre over 3 plan med et totalt areal på 11 600m2. Bygget sksl inneholde treningsarealer, helseavdeling, klimarom, kontorer, kantine med storkjøkken, garderober, mm. Miljøkrav iht. Future-built, solceller på tak og etablering av energipark.

Avgjørende faktorer for valg av bæresystem i massivtre: Fleksibilitet ift. planløsning, miljøgevinst og besparelse vs. betong og stål, godt innemiljø og og redusert energiforbruk.

Olympiatoppen hadde behov for bistand med utarbeidelse av skisseprosjekt for nytt nasjonalt toppidrettssenter og leide inn Prodecon som prosjektleder for utvikling av nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo og gjennomførte mulighetsstudie med skisseprosjektet og videre til forprosjekt. Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om oppføring av nytt toppidrettssenter i 2022, men godkjente den i 2024.
 

Sted: Oslo
Type bygg: Idrettshall
Oppdragsgiver: Olympiatoppen
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Faser: Tidligfase, Prosjekteringsfase, Gjennomføringsfase og Overlevering
Miljø: Futurebuilt, solceller og etablering av energipark
Areal: 12000m2
Periode: 2019 -

Forrige: Grønnlandsleiret 55 Neste: Perlen Asker

Seneste prosjekter