Steinerudhjemmet

Det norske Diakonhjem deltar i en konkurranse til Sykehjemsetaten (SYE) for bygging og drift (inkl. tjenesteytingen) av et stort sykehjem på Majorstua i Oslo. Prosjektet innebærer bygging av 138 sykehjemsplasser.

Prodecon ivaretar Prosjektledelsen i prosjektet, fra utviklings- og konkurransefasen, samt i gjennomføringsfasen ved eventuell videreføring av prosjektet.

Prosjektet ivaretar Oslo kommunes kravspesifikasjon, bygges som et passivhus, sertifiseres innen BREEAM NOR standarden, og har flere spenstige miljøambisjoner. I prosjektet utnyttes flere stordriftsfordeler med Diakonhjemmets eksiterende sykehus og tilstøtende/kommende Omsorg+ prosjekt, blant annet gjennom et nyskapende energisystem.

Magnus Taugbøl

Magnus Taugbøl

+47 906 17 290

Sted: Oslo
Type bygg: Omsorg
Oppdragsgiver: Diakonhjemmet
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 15000m2
Periode: 2018 - d.d.

Forrige: Teglverksvegen Neste: Drammen Stasjon Business Center

Seneste prosjekter