Personvern

Behandling av personopplysninger i Prodecon AS

Prodecon AS vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. 

Informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, det lovlige grunnlaget med behandlingen, formålet med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv. er tatt inn nedenfor. 

Vi og våre underleverandører er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, og vi følger personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) ved behandling av personopplysninger.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger 

Prodecon AS er behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor. 
Daglig leder beholder uansett eventuell intern fordeling behandlingsansvaret utad, og har også ansvaret for at styret mottar nødvendig informasjon for å kunne kontrollere at virksomheten etterlever kravene på personvernområdet.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:

 • Adresse: Strandveien 12, 1366 Lysaker
 • E-post: post@prodecon.no
 • Telefon: +47 67 11 33 70
 • Organisasjonsnr.: 881 250 772

Personopplysninger som samles inn

Nedenfor finner du informasjon om hva slags personopplysninger som samles inn, til hvilket formål, behandlingsgrunnlag som er brukt, hvem opplysningene samles inn fra og hvor lenge opplysningene behandles. 

Behandling Informasjon om behandlingen

Forhold til eksisterende og potensielle bedriftskunder, samarbeidspartnere og leverandører

Formål

 • Behandler personopplysninger om kontaktpersoner for å administrere vårt forhold til bedriftskunder, leverandører, og samarbeidspartnere

Type personopplysninger

 • Kontaktpersoner med epostadresse og mobilnummer

Registrerte

 • Eksisterende og potensielle bedriftskunder, leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere

Behandlingsgrunnlag

 • Avtale

Sletting

 • Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for, og de slettes i tråd med krav i regelverket.

Kilde

 • Registrerte 

Rekruttering

Formål

 • Behandler personopplysninger til kandidater til anvendelse i rekrutteringsprosessen

Type personopplysninger

 • Vi mottar søknader, CV, attester, og gjør notater fra intervjuer som inneholder personopplysninger

Registrerte

 • Søkere til stillinger

Behandlingsgrunnlag

 • Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess.

Sletting

 • Personopplysningene slettes så snart rekrutteringen er gjennomført med mindre du har samtykket til lenger oppbevaring.

Kilde

 • Registrerte også via rekrutteringsbyrå (Databehandleravtale inngått med rekrutteringsbyrå)

Bruk av våre nettsider

Formål

 • Innsamling av hendelsesbaserte data fra hjemmesiden for å spore trafikk på hjemmesiden

Type personopplysninger

 • Ingen

Registrerte

 • Besøkende på vår på hjemmeside

 

Dine rettigheter

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt via informasjon gitt øverst i erklæringen eller ta kontakt med din kontaktperson i selskapet, så vil vedkommende hjelpe deg videre.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Informasjon skal også være tilgjengelig der vi samler informasjon fra deg. Dersom du savner informasjon, kan du ta kontakt via opplysningene øverst i denne erklæringen.

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.

Endring og sletting

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene. 

Behandling på grunnlag av samtykke

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss direkte.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 18, 1: 

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
 2. Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses. 
 3. Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet). 

Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.