Perlen Asker

Attraktivt boligprosjekt i Asker sentrum

Nytt boligprosjekt i Asker sentrum, 5 boligblokker med 68 leiligheter, 2 kjelleretasjer. Prosjektet ligger 150 m fra Asker torg og togstasjon. Dette er et kvalitetsprosjekt hvor det opparbeides parkmessige uteområder med beplantning, plener, eksklusiv steinsetting og grøntarealer rundt byggene og gårdsrommet.

Prodecon ble engasjert som prosjektleder for utviklingsfasen og gjennomføringsfasen. Bistand gjennom reguleringsfasen, frem mot politisk godkjenning. PL/PGL for styring av prosjekteringsgruppen, dialog med eiere, megler, ARK og andre rådgivere. ansvarlig for utarbeidelse av kravspesifikasjon, leilighetsutforming, grunnlag for entreprise, vurdering av entreprisestrategi m.m. Kostnadsvurderinger gjennom utviklingen.

Prosjektets byggefase startet våren/sommeren 2022 og ferdigstilt våren 2024.

Magnus Taugbøl

Magnus Taugbøl

+47 906 17 290

Sted: Asker
Type bygg: Bolig
Oppdragsgiver: Bane Nor Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjekteringsleder og prosjektleder
Faser: Tidligfase, Gjennomføringsfase, Overtakelse
Areal: 10000m2
Periode: 2020-2024

Forrige: Nytt Nasjonalt Toppidrettssenter Neste: Gang- og sykkelbru i Skien

Seneste prosjekter