Bekkestua ungdomsskole

Den eksisterende ungdomsskolen på Bekkestua skal utvides fra 5-parallell til 10-parallell skole. Den nye skolen vil få en kapasitet på til sammen 1000 elever og ansatte.

Prodecon var engasjert som prosjektansvarlig for konseptfasen i dette prosjektet.

Eksisterende bygningsmasse (5500m2) består av blokk A + B og mellombygg. Blokk B rives (1200m2) og Blokk A (2900m2) skal delvis rehabiliteres. Nybygg etableres og kobles til eksisterende bygg. Bygningsmassen inneholder lærerarbeidsplasser, undervisningsrom, møterom, administrasjon, forsamlingsrom, multisal, spesialrom og fellesområder. Komplett oppgradering av utomhusarealer på 12 mål tomt.

Trang byggeplass og flere skoler/barnehager i nærmiljøet som stiller strenge krav til SHA.

Nybygget skal tilfredsstille passivhuskrav i NS 3701 og energimerke A etter energimerkeforskriften. Det benyttes fossilfri byggeplass.

Erik Paulsrud

Erik Paulsrud

+47 920 98 440

Sted: Bærum
Type bygg: Skole
Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 9000m2
Periode: 2018-2019

Forrige: Signaturhagen Neste: Teglverksvegen

Seneste prosjekter