Om oss

Prodecon er et konsulentselskap etablert i 1999. Vi tilbyr ledelse, styring og rådgivning i alle typer bygge-, infrastruktur-, og utviklingsprosjekter på vegne av offentlige og private byggherrer.

Et ambisiøst selskap 

Vi er et ambisiøst selskap i vekst som i dag har nærmere 30 ansatte. Vi holder til i moderne kontorlokaler sentralt på Lysaker. 

Vår suksess bygger på at systematisk jobbing og stor gjennomføringsevne gir gode resultater. Dette, kombinert med respekt for oppdragsgivers interesser og forretningsmål samt grunnleggende entusiasme og engasjement for prosjektarbeid, mener vi skaper vellykkede prosjekter. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på god prosjektledelse. 

God prosjektmetodikk er viktig for oss. Vi benytter derfor PRINCE2-sertifisering som kompetansemål for våre medarbeidere.

Vår virksomhet er sertifisert etter ISO 14001 (miljøstandstandard) og ISO 9001 (kvalitetsstandard). Vi er også medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM.

I 2019 ble vi kåret til en av årets Gasellebedrifter. Det betyr at vi minimum har doblet vår omsetningen over fire år, at vi hadde en omsetning på over én million kroner første året og at vi har unngått negativ vekst. 

Vi har til enhver tid ca. 50 aktive prosjekter, med jevn fordeling mellom det offentlige- og det private markedet. Vi omsetter årlig for ca. 50 millioner kroner.

Navnet Prodecon gjenspeiler vår kjernevirksomhet: Property, Development og Construction.

Noen av våre kunder

 • BaneNor Eiendom
 • Storebrand Eiendom
 • Øie Eiendomsutvikling
 • Bertel O. Steen Eiendom
 • Oslo kommune - Undervisningsbygg
 • Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten 
 • Kirkelig fellesråd i Oslo 
 • Drammen Eiendom KF
 • Kongsberg kommune
 • Asker kommune
 • Bærum kommune 
 • Bergen kommune
 • Lørenskog kommune
 • Oslo universitetssykehus 
 • Helse Sør-Øst 
 • Norges Bank 
 • Møller Eiendom
 • Solon Eiendom
 • Selvaag Bolig