Om oss

Prodecon er et konsulentselskap som leverer tjenester til offentlige og private byggherrer.

Prodecon tilbyr styring, ledelse og rådgivning i alle typer bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter, i alle faser fra utvikling via planlegging og gjennomføring til idriftsetting. Vi har erfart at systematisk jobbing og stor gjennomføringsevne gir gode resultater. Dette kombinert med respekt for oppdragsgivers interesser og forretningsmål, samt grunnleggende entusiasme og engasjement for prosjektarbeid, skaper vellykkede prosjekter. Prodecon omstrukturerte seg høsten 2014 og er nå i vekst.

Prodecon er godkjent av Statens Bygningstekniske etat for ansvarsrett innenfor følgende tre godkjenningsområder:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

Prodecon er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 (Kvalitetsstandard) og NS-EN ISO 14001 (miljøstandard), samt medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM.

ansvarsrett