Våre markedsområder

Prodecon har bred kompetanse og lang erfaring i de viktigste markedssegmentene i bygg- og eiendomsbransjen. Nedenfor vises en oversikt over våre markedsområder. Ta gjerne kontakt med en av de markedsansvarlige for en prat om ditt prosjekt.

Tidligfase- og prosjektutvikling

Rådgivning i tidligfase.

KONTAKT

Rune Hauglin

+47 908 92 833

Bygg privat sektor

Næringsbygg/kontor, bolig, logistikk, hotell og retail.

KONTAKT

Magnus Taugbøl

+47 906 17 290

Samferdsel og infrastruktur

Vei, kommunalteknikk, infrastrukturanlegg og bane.

KONTAKT

Emil Grøtting

+47 414 27 785

Bygg offentlig sektor

Skole, omsorg, sykehus, kultur, idrett.

KONTAKT

Erik Paulsrud

+47 920 98 440

Miljø, industri og energi

Vindmøller, havbruk, energi og industri.

KONTAKT

Pål Dankertsen

+47 415 36 920

Spesialrådgivning

Miljørådgiving, SHA, eiendomsforvaltning, risiko- og usikkerhetsanalyse.

KONTAKT

Jørgen Waack Viken

+47 930 22 783