Kiss and Ride Spikkestad

Røyken Eiendom bygger ny rundkjøring med Kiss & Ride funksjon på Spikkestad jernbanestasjon. Spikkestad utvikles til en attraktiv, intim og levende stasjonsby. I den forbindelse skal Røyken Eiendom bygge ny rundkjøring på stasjonen som skal kunne benyttes som snuplass for buss samt korttidsparkering og taxiholdeplasser.

Prodecon har prosjektledelsen for planleggingen og gjennomføringen av dette anleggsprosjektet.

Prosjektet ligger i hjertet av Spikkestad og det er derfor mange interessenter å forholde seg til. Det skal tas hensyn til myke og harde trafikanter i utførelsesfasen. Planområdet har tidligere vært en del av et oljeraffineri og teglverksfabrikk. Dette medfører store utfordringer med å håndtere sterkt forurensede masser.

Prosjektet ble ferdigsttilt siste halvdel av 2019. 

Emil Grøtting

Emil Grøtting

+47 414 27 785

Sted: Spikkestad
Type bygg: Infrastrukturanlegg
Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 800m2
Periode: 2018 - 2019

Vår medarbeider Emil Grøtting (t.v.) var prosjektleder på vegne av Røyken Eiendom AS. Her fra anleggsplassen i mai 2019 hvor arbeidet næret seg slutten. 

Foto: Hilde Haldorhamn

Forrige: Skårer Avfallssuganlegg Neste: Signaturhagen

Seneste prosjekter