Skårer Avfallssuganlegg

Prodecon bistår både som byggeleder og SHA-koordinator i dette prosjektet.

Det er planlagt en ny avfallssentral plassert på Skårer i Lørenskog. Det nye avfallssentralen er prosjektert til å delvis ligge nedgravet i terrenget og hvor sentralens tak kan benyttes til parkeringsplass. Bygningen skal være forberedt på at det skal kunne bygges opp til 4 etasjer over avfallssentralen. Prosjektet omfatter også etablering av 50-100m hovedsugeledning.

Emil Grøtting

Emil Grøtting

+47 414 27 785

Sted: Lørenskog
Type bygg: Industri
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Prodecons rolle: Byggeledelse, SHA-koordinator
Areal: 15000m2
Periode: 2018 - d.d.

Forrige: Kvernstua Neste: Kiss and Ride Spikkestad

Seneste prosjekter