Signaturhagen

Signaturhagen utvikler boliger spesielt tilrettelagt for den økende andelen eldre i befolkningen (55+). Per 2019 er det tre pågående boligprosjekter i Son, Nøtterøy og Kongsberg.

Prodecon var engasjert av Signaturhagen bolig i forbindelse med gjennomføring av eksisterende og fremtidige prosjekter i selskapet, med ansvar som prosjektsjef.

Oppdraget innebar et totalansvar for gjennomføring av selskapets prosjekter, samt ansvar for å utvikle prosjektlederfunksjonen i Signaturhagen i tråd med oppbygningen av selskapets prosjektportefølje.

Sted: Son, Nøtterøy, Kongsberg
Type bygg: Bolig
Oppdragsgiver: Signaturhagen Bolig AS
Prodecons rolle: Prosjektsjef
Periode: 2018-2019

Forrige: Kiss and Ride Spikkestad Neste: Bekkestua ungdomsskole

Seneste prosjekter