SJ2

SJ2 er ikke noe "A4" boligprosjekt. I et attraktivt villastrøk i Bragernesåsen skal det bygges åtte store og eksklusive leiligheter for de som er opptatt av design, detaljer og kvalitet.

Prodecon er på vegne av Pilares Eiendom AS engasjert som prosjektleder for utviklingen og gjennomføringen av boligprosjektet Skispsbygger Jørgensens vei 2 i Drammen.

Prosjektet består av 8 eksklusive leiligheter fordelt på 3 etasjer. Prosjektet har felles garasjeanlegg for parkering, boder og vaskehall, med heis og trappeadkomst til leilighetene. Utvendig fasader vil i hovedsak bestå av teglstein. Det vil bli opparbeidet fellesarealer som vil bestå av en kombinasjon av gress, beplanting og ulike typer belegg og lekeareal.

Byggestart ble vedtatt i november 2019. Leilighetene ble overlevert i 2021.

Pål Dankertsen

Pål Dankertsen

+47 415 36 920

Sted: Drammen
Type bygg: Bolig
Oppdragsgiver: Pilares Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 1780 m2 m2
Periode: 2018 - 2021

Forrige: Hurum bo- og omsorgssenter Neste: Krokstad sykehjem

Seneste prosjekter