Norges Idrettshøgskole

Det var en klar ambisjon i dette prosjektet om å ta vare på den kulturhistoriske verdien til byggene, samtidig som den tekniske standarden, energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengeligheten i byggene skulle heves til dagens standard.

Prodecon hadde prosjektledelsen for Statsbygg i gjennomføringen av detaljprosjektering og rehabilitering ved Norges Idrettshøgskole (NIH).

Prosjektet innebar generell rehabilitering, ombygging og oppdatering av NIHs eldste bygningsmasse. Det omfattet:

  • Rehabilitering av 3 gymbygg, 1 svømmehall, kantine/kjøkken/vestibyle
  • Bygging av ny miljøstasjon, nytt påbygg og tilbygg
  • Utomhusarbeider

Arbeidene ble utført i tett samarbeid med antikvariske myndigheter da svømmehallen er totalfredet av Riksantikvaren iht. Verneklasse 1, og gymbyggenes fasadeuttrykk er vernet av Byantikvaren iht. Verneklasse 2.

Prosjekt har miljømål TEK10-5% og det ble blant annet installert en stor energibrønnpark med ca. 100 brønner.

Dette var det første store rehabiliteringsprosjektet i Statsbygg hvor man tok i bruk BIM-teknologi (Bygnings-Informasjons-Modellering) helt fra start av prosjekteringen, noe som bedret tverrfaglig kvalitetssikring, nøyaktighet og samhandling.

Oppstart detaljprosjektering var i 2014 og byggearbeidene startet høsten 2015. De fysiske arbeidene ble gjennomført i hovedsak gjennom en generalentreprise. Byggeprosjektet pågikk samtidig som det var normal drift i resterende arealer og bygg.

Kostnadsramme: Ca. 850 millioner kroner.

Jørgen Waack Viken

Jørgen Waack Viken

+47 930 22 783

Sted: Oslo
Type bygg: Skole, idrett
Oppdragsgiver: Statsbygg
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 17000m2
Periode: 2016-2018

Forrige: Fjordbyen Lier Neste: Boligforvaltning - Helsfyr

Seneste prosjekter