Boligforvaltning - Helsfyr

Prodecon forvalter leiligheter i Fyrstikkalléen 11 -13 på Helsfyr i Oslo for Grønvold Boligstiftelse. Stiftelsen er eier av to blokker i fire etasjer på tilsammen 70 utleieleiligheter.

Prodecon ivaretar alle forvaltningsfunksjoner for eiendommen; FDVU – Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling.

Dette innebærer blant annet:

  • Teknisk og økonomisk forvaltning
  • Leietakeroppfølging
  • Oppfølging og rapportering til styret i Grønvold boligstiftelse
  • Utleie – ca. 30 nye leiekontrakter per år
  • Markedsføring
  • Prosjektoppfølging – for eksempel: 70 nye kjøkken 2012, legging av parkett, nytt porttelefon-anlegg og liknende.

Grønvold Boligstiftelses formål er å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Tilbudet gjelder for unge under 35 år.

Ønsker du mer informasjon? Se stiftelsens egen hjemmeside.

Kirsten Carnes

Kirsten Carnes

+47 948 10 193

Sted: Oslo
Type bygg: Forvaltning
Oppdragsgiver: Grønvold Boligstiftelse
Prodecons rolle: Forvaltning
Periode: Pågår

Forrige: Norges Idrettshøgskole Neste: Frogner Sentrum

Seneste prosjekter