Maaemo restaurant

Dette prosjektet hadde en kort byggeperiode, noe som stilte strenge krav til vår oppfølging, samt koordineringen av alle fag. Restauranten ble bygget med kompliserte løsninger for det nye kjøkkenet, med støpte sokler og integrerte tekniske løsninger.

Prodecon hadde prosjektledelsen for ombyggingen av Restaurant Maaemo i Oslo.

Arbeidet innebar fullstendig ombygging av Restaurant Maaemo med etablering av nytt messanindekke (utvidelse av messanin), ny interntrapp, nytt kjøkken, nytt vinrom med mer.

Prosjektet ble levert i henhold til vedtatt fremdrift og budsjett.

Prosjekteringsperiode: Sommer/høst 2013

Byggeperiode: Januar 2014

Sted: Oslo
Type bygg: Bygg privat sektor
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS og Maaemo AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Periode: 2013 - 2014

Forrige: Campus Ås - Samlokalisering  Neste: Equinor Harstad

Seneste prosjekter