Campus Ås - Samlokalisering

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Prosjektet innebærer sammenslåing av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i Oslo, samt Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås (NMBU).

Prodecon har hatt rollen som prosjektleder/entrepriseansvarlig for byggingen av nytt fiskelaboratorium og ny miljøstasjon i perioden 2015 til 2016.

Prosjektleder arbeidet med å planlegge, lede og styre gjennomføringen av egne entrepriser fra kontrahering og frem til overtakelse. Herunder lede og administrere prosjekterende, byggeledere, støttefunksjoner, offentlige myndigheter og bruker. Sørget videre for at nødvendige fremdriftsplaner og budsjetter ble utarbeidet og vedlikeholdt m.m. 

Til sammen har nybyggene på området et bruttoareal på 74 800m2 og en kostnadsramme på 6400 millioner kroner.

Jørgen Waack Viken

Jørgen Waack Viken

+47 930 22 783

Sted: Ås
Type bygg: Skole
Oppdragsgiver: Statsbygg
Prodecons rolle: Entrepriseansvarlig/prosjektledelse
Areal: 63100m2
Periode: 2015 - 2016

Forrige: Ruseløkkveien Neste: Maaemo restaurant

Seneste prosjekter