Logistikksenter Bertel O. Steen

Bertel O. Steen Eiendom bygger nytt høylager for sine 5 bilmerker på Berger i Skedsmo kommune. Bygget blir på totalt 18000 m2, hvorav 15000 m2 består av lager. Resterende plass består av kontorer. Lageret er delt inn i to deler der en del blir pallereollager, mens den andre delen inneholde en automatisert lagerløsning fra Autostore samt ut og inn soner.

Prodecon har hatt prosjektledelsen for planlegging og gjennomføring av Bertel O. Steen sitt nye logistikksenter.

Prosjektet var delt opp i to entrepriser. En entreprise omhandlet kjøp av tomt som inkluderer opparbeidelse av byggeklar tomt (spunt sikring av skråning, støttemur, utgraving, fylling, komprimering og planering). Den andre entreprisen omhandlet oppføring av bygg, denne ble gjennomført som en totalentreprise med samspill i tidligfase.

I tillegg til generell oppfølging av entreprenøren, har styring av grensesnittet mellom leietager og entreprenør, samt grensesnittet mellom selger av tomt og entreprenøren vært viktig i dette prosjektet. Grensesnittet mellom tomteopparbeidelsene (selger) og entreprenør har også hatt stort fokus. Dokumentasjon av kvaliteten på tomteopparbeidelse og å sørge for ett overlappende ansvarsforhold mellom de to entreprisene har vært viktig.

Fremføring av fjernvarme og VA har også vært håndtert av Prodecon. Her har det blant annet blitt oppnådd avtale om en kostnadsfordeling med nabobygg om deling av kostand for fjernvarme.

Lageret ble overlevert til kunden i mars 2019. Prosjektet var en suksess og ble levert på tid, kvalitet og kostnad.

Sted: Skedsmo
Type bygg: Logistikk
Oppdragsgiver: Bertel O. Steen Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 18000m2
Periode: 2017-2019

Forrige: Salgs- og kundesenter Bertel O. Steen Neste: Emma Hjorth skole

Seneste prosjekter