Emma Hjorth skole

Det er behov for å utvide Emma Hjorth skole for å møte elevvekst og utvidelse av skolens inntaksområde, deriblant det nye boligfeltet på Vøyenenga. Samtidig som skolen utvides anser kommunen det fornuftig å løfte tilstanden på eksisterende bygningsmasse. På denne måten vil Emma Hjorth barneskole ved ferdigstillelse ha en helhetlig fremtoning.

Prodecon var engasjert som prosjektleder for gjennomføring av mulighetsstudie for Emma Hjorth skole – utvidelse fra 2 til 3 parallell barneskole.

Det ble utarbeidet 3 alternative løsninger i konseptfasen. Bærum kommune har valgt å gå for en løsning med delvis rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kombinasjon med etablering av tilbygg. Oppgraderte arealer inkluderer administrasjonsfløy, undervisningsrom, SFO, garderober, spesialrom for realfag (forsker-/prosjektrom).

Videre prosess er gjennomføring av skisseprosjekt og utvikling av konkurransegrunnlag for totalentreprise. Planlagt byggestart tredje kvartal 2020 med innflytting i januar 2022.

Erik Paulsrud

Erik Paulsrud

+47 920 98 440

Sted: Bærum
Type bygg: Skole
Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 9000m2
Periode: 2017

Forrige: Logistikksenter Bertel O. Steen Neste: Bekkestua barneskole

Seneste prosjekter