Fjordbyen Lier

Fjordbyen; Der folk, fjord og fremtid møtes. Dette er visjonen for fjordbyen og plansamarbeidet. Sammen jobber nabokommunene Lier og Drammen for at fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Prodecon var engasjert som prosjektleder for planarbeidet i byutviklingsprosjektet Fjordbyen Lierstranda. Prodecon deltok i koordineringen og ledelsen av utviklingen i samarbeid med Drammen og Lier kommune.   

Det er en bred eiendomsfordeling i Fjordbyen. Eidos er eiendomsselskapet til Lier Kommune, Drammen Havn og Rom Eiendom, hvor Lier Kommune eier 55%.  

Området er ca. 1000 dekar stort og ca. 2,5 km langt (Bjørvikaplanen er ca. 697 dekar til sammenligning). I fjordbyen planlegges 7-10.000 boliger, 18 -25.000 arbeidsplasser. Skoler, nytt sykehus, ny jernbanestasjon og store flotte rekreasjonsområder for publikum. 

For mer informasjon om prosjektet se: http://www.fjrdbyenlierdrammen.no

Magnus Taugbøl

Magnus Taugbøl

+47 906 17 290

Sted: Lierstranda 
Type bygg: Områdeplaner, konseptutvikling 
Oppdragsgiver: Lier kommune
Prodecons rolle: Prosjektledelse 
Areal: 1 000 000m2
Periode: 2015-2018

Forrige:  Universitetet i Oslo Neste: Norges Idrettshøgskole

Seneste prosjekter