Bekkestua barneskole

Bærum Kommune Eiendom etablerte ny barneskole på Bekkestua med ferdigstillelse til skolestart 2019. Bekkestua barneskole er et nybygg over 4 etasjer for 4-parallell undervisning (1-7 klasse). Antall elever utgjør ca 840 elever.

Prodecon har vært engasjert som prosjektleder for oppføring av nye Bekkestua barneskole.

Bygningsmassen inneholder blant annet undervisningsrom, grupperom, administrasjonsfløy, bibliotek, spesialrom, forsamlingsrom etc.

Skolens uteområde, foruten tomten som er avsatt til skoleformål, inkluderer også det nærliggende friområdet. Arealet skal være både rekreasjons- og læringsareal for skolen, samt en ressurs for nærområdet. Uteområdet er tenkt utnyttet maksimalt med tanke på plasseringer av apparater og aktiviteter. Tomtestørrelse utgjør ca 24 200 m2.

Entrepriseform er totalentreprise. HENT AS signerte kontrakt primo 2017. Arbeider ble startet opp på byggeplass juli 2017 med rivning av eksisterende parkeringsanlegg på gjeldende tomt og ferdigsstilt til skolestart 2019.

Offisiell åpningsfest av bygget ble avholdt den 18.09.19, men bygget ble tatt i bruk allerede til skolestart. 

Erik Paulsrud

Erik Paulsrud

+47 920 98 440

Sted: Bærum
Type bygg: Skole
Oppdragsgiver: Bærum Kommune Eiendom
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 8400m2
Periode: 2017-2019

Forrige: Emma Hjorth skole Neste: Gystadmyra

Seneste prosjekter