Øvre Stabekk Gård

Dette prosjektet hadde en rekke tekniske og markedsmessige krav under ombyggingen, samtidig som man skulle ta hensyn til at bygget var fredet. Prosjektet ble derfor utført i nært samarbeid med antikvariske myndigheter.

Prodecon hadde prosjektledelsen for rehabilitering av den fredede bygningsmassen på Øvre Stabæk Gård.

Prosjektet innebar rehabilitering av gamle Statens Lærerinde Skole i Husstell, bygget 1921-24. Byggets eksteriør og utvalgte interiører ble fredet i 2003.

Prosjektet ble også gjennomført i samarbeid med leietaker Bærum Kommune, for på best mulig måte tilpasse bygningen til Seniorsenteret og Hjemmesykepleiens behov. Prosjektet omfattet videre oppgradering av kommunalt Vann- og Avløpsnett for området, med overlevering til Bærum Kommune ved ferdigstillelse.

Sted: Bærum
Type bygg: Omsorg
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Prodecons rolle: Prosjektledelse
Areal: 9000m2
Periode: 2014

Forrige: Equinor Harstad Neste: Bergen stasjon Øst

Seneste prosjekter