Skårersletta på Lørenskog

Lørenskog kommune bygger om Skårersletta fra å være en bilbasert hovedvei til å bli en "miljøgate" - en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. 

Prosjektet gjennomføres i henhold til NS 8407. Skårersletta er ca. 1000 m lang og 24 m bred, og er delt opp i 2 kjørefelter i midten og grønn sone, sykkelfelt og gangsone på hver side. Fortauene skal være 5 m brede på hver side, med gatevarme, og sykkelstien skal være opphøyd. Også den med gatevarme. I gaten legges det nye vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering. Alle høyspentkabler må flyttes. I tillegg skal det etableres og vedlikeholdes midlertidige adkomstveier til eiendommer langs Skårersletta, som anlegges på annenmanns eiendom. 

Miljøgate
På begge sider av veien vil det bli brede bed med trær og planter. Disse regnbedene er en del av kommunens satsning på at grønne områder skal bidra til å håndtere store regnbørsmengder og til økt biologisk mangfold. Prosjektet ble nominert til årets lokale klimatiltak i 2021. Dette er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO.

Prodecon er innleid som Assisterende Byggeleder og Koordinator Utførende (KU) for å følge opp SHA i prosjektet.

Første etappe startet i januar 2021 og pågår frem til høsten 2023. 

Tor Takle Bore

Tor Takle Bore

+47 952 95 883

Sted: Lørenskog
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Prodecons rolle: Ass BL og SHA koordinator KU
Faser: Gjennomføringsfasen
Miljø: Brede regnbed med trær og planter for å håndtere store regnbørsmengder og økt biologisk mangfold
Periode: 2020-2023

Forrige: Oslo Cancer Cluster - Lamell 4 Neste: Nye Sykehus Drammen - Helsegate

Seneste prosjekter