Sjølyst Arken

Prosjektet omfattet riving av det gamle p-huset for Varemessen på Skøyen og bygging av nytt kontorbygg for Visma. Matbutikken i første etasje var i full drift i hele byggeperioden.

Prodecon ledet prosjektet fra forprosjekt, via gjennomføring til overlevering og idriftsettelse. 

Prosjektet ble gjennomført i entreprisemodell byggherrestyrte entrepriser. 

Prodecon hadde ansvar for kalkulasjon, prosjektledelse, prosjekteringsledelse, leietakerprosjektering, kontrahering av alle UE, byggeledelse, SHA m.m.

Sted: Oslo
Type bygg: Næringsbygg, kontor
Oppdragsgiver: Kalveness Eiendom og Stor-Oslo Prosjekt
Prodecons rolle: Prosjekt-, prosjekterings-, og byggeledelse 
Areal: 18 700m2
Periode: 2006-2009

Neste: Kongsberg kultur- og kunnskapspark

Seneste prosjekter