Prodecon klargjør for omfattende utvikling av Spikkestad sentrum

Prodecon har planlagt og prosjektert for fremtidig tettstedsutvikling på Spikkestad og skal nå i gang med utbygging av omfattende infrastruktur, herunder gangveisystemer, sykkelveier, vann og avløpssystemer, fjernvarme, gatevarme, gågater, torg, veier, parkeringsplass m.m.

Asker kommune vedtok i april 2021 at Teglverksveien skal oppgraderes som en del av en større tettstedsutvikling i Spikkestad sentrum. Prosjektet er omfattende og inkluderer rivning og bygging av søndre del av Teglverksveien, flytting og bygging av kryss, park og torg rundt Spikkestad Kulturkirke, gågate mellom Teglverksveien og Spikkestad Torg samt 120 parkeringsplasser til Bane NOR og kommunen. Videre skal det etableres nytt vann- og avløpssystem fra Industriveien og ned til Spikkestad Torg, gatevarme på fortau inntil kirken samt nytt fjernvarmenett langs Teglverksveien. Det foreligger også en opsjon for søndre del av Teglverksveien som omfatter videreføring av vann- og avløpssystem i Teglverksveien ned til Spikkestadveien. Rammen er på 53,7 mill. kroner og prosjektet er forventet ferdigstilt i 2022.

Asker kommune har søkt ENOVA om støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt for mobil ladeløsning til anleggsprosjekter. Pilot-teknologien heter EST BoostCharger og skal tilrettelegge for en driftssikker energiinfrastruktur på anleggsplasser. Teknologien er mobile hurtigladere med energilagring rettet mot bygg- og anleggsmaskiner. Løsningen er bygget inn i en 20-fots konteiner. Konteineren inneholder et batterisystem, ACuttak og DC-hurtigladeuttak.

Prodecon har planlagt tettstedutiklingen i tre år og vi gleder oss nå til å ta fatt på gjennomføringsfasen. Prosjektet skal gjennomføres med stort miljøfokus og det legges opp til innoative løsninger og banebrytende teknologi. Prodecon ivaretar prosjekt- og byggeledelse samt SHA på vegne av byggherre. 

Emil Grøtting

Av Emil Grøtting

Prosjektleder
11.06.21

Forrige: Signering av omfattende rammeavtale Neste: Ny rammeavtale med kommuner i Viken Vest

Seneste aktueltartikler