Rammeavtale på prosjekt- og prosjekteringsledelse med UiO

Prodecon tildelt rammeavtale med Universitet i Oslo (UiO)

I mars 2022 signerte Prodecon AS rammeavtale med Universitetet i Oslo (UiO) på rådgivende ingeniørtjenester innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse. UiO er landets eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Denne anskaffelsen er administrert av Eiendomsavdelingen ved UiO som er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets bygninger og utearealer. Typiske avrop og ytelser under denne rammeavtalen vil omfatte prosjektledelse for prosjektering og/eller gjennomføring av byggeprosjekter, og fagingeniør for analyser og dokumentasjon, samt prosjektering av vedlikeholdsprosjekt. Prosjektene vil variere i omfang fra små tilpasninger til totalrehabilitering av hele bygg. Vi ble rangert som nummer 1 av totalt 18 selskaper som leverte tilbud, og vi scoret høyt blant annet på kompetanse og miljø. 

Vi takker for tilliten og ser frem til å samarbeide med UiO i årene som kommer. 

Katrine Bergstrand

Av Katrine Bergstrand

Tilbuds- og markedskoordinator
23.06.22

Forrige: Velkommen til Andre, Martin og Lars Neste: Tildelt rammeavtale med Bærum Kommune

Seneste aktueltartikler