Tildelt rammeavtale med Statsbygg

Prodecon er tildelt rammeavtale med Statsbygg. Avtalen gjelder prosjektledelse og prosjekteringsledelse for byggeprosjekter i Norge og Statsbyggs eiendommer i utlandet.

Statsbygg leder en rekke av landets største og viktigste byggeprosjekter. Til enhver tid har de over 100 pågående prosjekter, i tillegg til at de forvalter og drifter over 2300 bygninger i Norge og utlandet. Rammeavtalen som er inngått omfatter prosjektledelse for byggeprosjekter innenfor følgende områder: 

  • Konseptfase
  • Prosjektutvikling- og gjennomføringsfase
  • Prosjekteringsledelse 

Statsbyggs eiendomsmasse består i hovedsak av formålsbygg, eksempelvis universiteter, regjeringsbygg, kongelige eiendommer, fengsler, domstoler og museums- og kulturbygg. 

Vi ser frem til en spennende tid fremover med muligheter for å bistå Statsbygg i deres prosjekter. 

Hanne Sofie Guttormsen

Av Hanne Sofie Guttormsen

Tilbuds- og administrasjonskoordinator (i permisjon til våren 2025)
07.12.20

Forrige: Signering av to nye rammeavtaler Neste: Velkommen til Tor og Lars-Erik

Seneste aktueltartikler