AF Gruppen skal bygge 196 nye leiligheter på Kvernstua i Nittedal

Øie Eiendomsutvikling AS har inngått avtale med AF Gruppen om å bygge prosjekt «Kvernstua» i Nittedal hvor Prodecon har prosjektledelsen.

Prodecon leder prosjektet fra utvikling til ferdigstillelse 

Prodecon har prosjektledelsen for ØIE Eiendomsutvikling AS sitt boligprosjekt. Boligprosjektet Kvernstua består av 196 nye leiligheter fordelt på 7 leilighetsbygg med underliggende parkeringskjeller. I tillegg til leilighetene inneholder også prosjektet opparbeidelse av utomhusområder med ballplass, turstier, gang- og sykkelvei, og gangbro over Ørfiskebekken som omkranser prosjektet. Den 26.mars var Prodecon representert ved signering av kontrakt mellom kunde Øie Eiendomsutvikling og entreprenør AF Gruppen som skal stå for  oppføringen av leilighetskomplekset.  

"Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer" 
– Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen 

I en artikkel publisert i Byggeindustrien forteller konsensjef Morten Grongstad i AF Gruppen at de ser frem til prosjektstart. "Vi ser frem til å sette i gang arbeidene med dette flotte boligprosjektet i Nittedal. Øie Eiendomsutvikling AS er en ny kunde for AF Gruppen, og vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer" uttalte Grongstad. 

Ny prosjektleder 

Prosjektet vil gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på 474 millioner kroner eks. mva fordelt på 2 byggetrinn. Byggingen starter primo juni 2019 med forventet ferdigstillelse i 4. kvartal 2021. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting av trinn 2. Marius Bjørk, prosjektleder i Prodecon, skal lede prosjektet i gjennomføringsfasen. I utviklingsfasen av prosjektet er det vår prosjektleder Rune Hauglin som har hatt prosjektledelse, men han gir nå stafettpinnen videre til sin kollega som skal følge opp i byggeprosessen og frem til ferdigstillelse. 

Saken ble først omtalt i Byggeindustrien/Bygg.no. 

Hanne Sofie Borgersen

Av Hanne Sofie Borgersen

Tilbuds- og administrasjonskoordinator (i permisjon frem til 04.09.23)
24.03.19

Her fra signeringen den 26.03.19 hvor våre prosjektledere (f.v.) Marius Bjørk og Rune Hauglin deltok sammen med Øie Eiendomsutvikling og AF Gruppen.

Forrige: Hanne Sofie startet i Prodecon Neste: Prodecon utvikler nytt nasjonalt toppidrettssenter

Seneste aktueltartikler