Prodecon med to nye rammeavtaler

Prodecon har den siste måneden signert rammeavtale med to offentlige aktører

Den 19.08.20 signerte vi avtale med Drammen kommune v/ Utbygging og infrastruktur for fagområdet Prosjekt- og byggeledelse. Avdelingen Utbygging og infrastruktur omfatter totalt ti fagområder, herunder samferdselsinfrastruktur, overordnet planlegging av vann- og avløp, vann- og avløpsinfrastruktur, dammer, elektro og automasjon, by- og stedsutvikling, planarbeid etter plan- og bygningsloven, geoteknikk/geologi, prosjekt- og byggeledelse, grunnerverv og taksering. Vi ble rangert som nummer 1 av totalt 17 selskaper som leverte tilbud og var en de som scoret best på kvalitet. 

Vi takker for tilliten og ser frem til å samarbeide med Drammen kommune i årene som kommer. 

Tidligere denne måneden signerte vi også ny rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo KF. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 167 skoler og 750 bygninger. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder kroner, avhengig av de årlige bevilgninger. Rammeavtalen gjelder prosjektledertjenester for byggeprosjekter og andre prosjekter tilknyttet deres virksomhet.

Vi takker for tilliten også hos Undervisningsbygg, og vi gleder oss til å ta fatt på en ny avtaleperiode.

Hanne Sofie Guttormsen

Av Hanne Sofie Guttormsen

Tilbuds- og administrasjonskoordinator
18.09.20

Forrige: Jubileumstur til Lofoten Neste: Tildelt rammeavtale med Statsbygg

Seneste aktueltartikler