Nyansettelser første halvår 2022 - Prodecon vokser!

I løpet av det første halvåret i 2022 har Prodecon vokst med hele 7 nye ansatte; 5 nye prosjektledere som er godt i gang med nye og spennende prosjekter, og 2 nye ansatte i administrasjonen.

1. februar hadde Roy Ebbesen sin første arbeidsdag i Prodecon og var allerede i gang med første prosjekt dagen etter. Roy kommer fra Insenti hvor han de seneste år har vært avdelingsleder for miljø og SHA: Han har lang erfaring fra arbeid innen SHA/HMS-rådgiving og oppfølging, noe han også skal arbeide med videre hos oss. Videre ønsket vi velkommen til Endre Heggelund 1. mars. Endre er tømrer og har utdannelse fra Bergen Tekniske Fagskole i bygg og anlegg. Han har de siste 10 årene jobbet blant annet hos HENT AS og Asker Entreprenør AS, og har lang erfaring innen kalkulasjon, innkjøp og drift av byggeplasser. Endre er godt i gang med flere prosjekter hos oss som prosjektleder og SHA-koordinator. 

 

Rett etter påske, 19. april, hadde Christina Hornnes sin første dag hos oss. Hun har utdannelse innen økonomi, administrasjon og psykologi, og har tidligere arbeidet med kundeservice, administrasjon og økonomi. I Prodecon er hun ansatt som administrasjonskoordinator og skal jobbe med diverse oppgaver internt hos oss. Claes Suphammer begynte hos oss 1. mai og er også i gang med flere ulike prosjekter i Prodecon. Han har lang erfaring fra byggebransjen som prosjektleder, prosjekteringsleder og anleggsleder, og kommer fra en prosjektstilling i Forsvaret. Claes har de siste 15 årene jobbet hovedsakelig med prosjekteringsgruppekoordinering (PGL/PGK) og har prosjekteringsledelse (PRL) i store prosjekter, samt i forskjellige faser og i forskjellige entrepriseformer, som sin hovedkompetanse. 

 

1. juni ønsket vi velkommen til Bodil, Addis og Katrine. Bodil Drange Pedersen har en master i materialteknologi og startet etter universitet som rådgiver i oljesektoren. Hun ønsket etter hvert litt mer dynamisk hverdag; noe hun fant som prosjekteringsleder og senere prosjektleder, i entreprenørbransjen. Bodil har i de senere år dykket ned i utviklingen og opparbeidelsen av helsebygg, og tar med seg erfaringen fra entreprenørens side inn i tidligfasen på vegne av byggherre og bruker. Addis Worku er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg, og har i tillegg en master i vei. Hun har tidligere jobbet i Statens Vegvesen og Viken Fylkeskommune med byggeledelse og prosjekt- og prosjekteringsledelse. Addis har gjennom flere år opparbeidet seg god erfaring og kunnskap iblant annet vei, bro, VA og ferjekai. Katrine Bergstrand er ansatt i administrasjonen og skal jobbe med tilbud og marked som hun allerede er godt i gang med. Hun har en master i markedsføringsledelse og har erfaring med salg, organisering og koordinering av prosjekter. De siste årene har hun arbeidet med organisering av tilbud og anbud innenfor offentlige anskaffelser fra bygg og anlegg. 

 

Vi ser frem til å bli enda bedre kjent med de nye og ønsker dem velkommen til Prodecon!

 

Bilde: Øverst fra venstre: Bodil Drange Pedersen, Claes Suphammer og Addis Worku. Nederste fra venstre: Endre Heggelund, Roy Ebbesen, Katrine Bergstrand og Christina Hornnes. 

Christina Hornnes

Av Christina Hornnes

Administrasjonskoordinator
15.08.22

Forrige: Tildelt rammeavtale med Bærum Kommune Neste: Velkommen til Jonas Rudi!

Seneste aktueltartikler