Håndtering av koronasituasjonen

Vi er inne i en spesiell tid som gir utfordringer ut over det vanlige. I denne uoversiktlige situasjonen er det vårt mål som leverandør å bistå våre kunder på best mulig måte. 

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Prodecon følger myndighetenes retningslinjer og oppfordringer og vil følge opp prosjektene i tråd med dette. Samtidig vil vi jobbe hardt for å minimere negative konsekvenser og for å finne gode alternative løsninger der det er mulig.

Vår innsats på byggeplassene spesielt vil ha stort fokus på å holde produksjonen oppe, samt ivareta sikkerhet i forhold til hygiene- og smittevern slik myndighetene har gitt føringer på. Når smittevern- og hygienetiltakene følges opp, vil det skape større sikkerhet også for gjennomføringen av prosjektene.

Alle Prodecons medarbeidere har hjemmekontorløsninger slik at de er digitalt operative til å gjennomføre møter og annen type kommunikasjon og arbeid. Disse løsningene er vel utprøvd og fungerer utmerket.

Vi har kapasitet og ressurser til å opprettholde normal drift, og slik det ser ut nå er vår vurdering at vi kan levere i det omfang som er avtalt, selv om den siste tids erfaringer har vist at forholdene raskt kan endre seg.

Hvis våre kunder på grunn av den oppståtte situasjon har behov for bistand utover det som er avtalt er vi også behjelpelig med dette i en vanskelig tid.

Håper på et fortsatt godt samarbeid videre i prosjektene og at vi sammen kommer igjennom den pågående «unntakstilstanden» på en god måte.

Foto: CDC, Alissa Eckert
Morten Jevne

Av Morten Jevne

Prosjektleder/Leder Strategi og utvikling
18.03.20

Forrige: Bli med inn på Drammen stasjon Business Center Neste: Ummair startet i Prodecon

Seneste aktueltartikler