Asker kommune skal i gang med bygging av 2 nye idrettshaller.

Prodecon bistår med planlegging og bygging av idrettshall i Røyken og på Nesbru.

Asker kommune skal bygge 2 nye idrettshaller, en i Røyken og en på Nesbru. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Målet med å bygge 2 haller samtidig er å optimalisere planlegging, byggingen og gjennomføringen av prosjektene. 

Totalareal for hver av hallene er 2.735 kvadratmeter BTA fordelt på to etasjer. Prosjektet skal være en pilot i NADA, med spesifikke krav til avfallsreduksjon i byggeperioden.

Byggestart er beregnet til medio september. Idrettshallen i Røyken skal være ferdig høst 2024 og hallen på Nesbru vinteren 2025.

I dette prosjektet bidrar vi med ulike roller i prosjekteringsfasen og videre i gjennomføringsfasen, vi er glade for tilliten vi har fått..
Les mer om prosjektene her

Katrine Bergstrand

Av Katrine Bergstrand

Tilbuds- og markedskoordinator
24.08.23

Røyken idrettshall

Forrige: Ny Rammeavtale med Drammen Eiendom KF Neste: Ny brannstasjon på Tofte

Seneste aktueltartikler