Prosjektgjennomføring

Prodecon tilbyr prosjektadministrative tjenester som prosjektledelse/byggherreombud/prosjekteringsledelse/ prosjektrådgivning/koordinator for prosjektering/utførelse, i gjennomføringsfasen av byggeprosjekter. Sentrale arbeidsoppgaver i denne fasen er:

 • Etablere prosjektmål og prosjektorganisasjon
 • Kostnadskalkyler og risikostyring
 • Utsendelse og evaluering av tilbud/anbud
 • Kontrahering av entreprenør(er)
 • Styring og koordinering av brukergrupper, prosjekteringsgruppe og entreprenør
 • Fremdriftsstyring og planlegging av arbeidene
 • Kostnadskontroll og lønnsomhetsanalyser
 • Usikkerhetsstyring
 • Styring og ledelse av HMS/SHA-arbeidene herunder kravene i Byggherreforskriften
 • Løpende oppfølging av kvalitets- og miljøkrav i prosjektet
 • Koordinering av relevante myndighetskrav
 • Økonomistyring, endringshåndtering, fakturabehandling og rapportering til byggherre
 • Testing, overlevering og kvalitetssikring av idriftsetting av tekniske anlegg

Gjennom hele prosjektet ivareta byggherrens interesser og mål med helheten for øye.