Kiss & Ride Rundkjøring Spikkestad

Røyken Eiendom skal bygge ny rundkjøring med kiss & ride funksjon på Spikkestad jernbanestasjon. Spikkestad utvikles til en attraktiv, intim og levende stasjonsby. I den forbindelse skal Røyken Eiendom bygge ny rundkjøring på stasjonen som skal kunne benyttes som snuplass for buss samt korttidsparkering og taxiholdeplasser.

Prosjektet ligger i hjertet av Spikkestad og det er derfor mange interessenter å forholde seg til. Det skal tas hensyn til myke og harde trafikanter i utførelsesfasen. Planområdet har tidligere vært en del av et oljeraffineri og teglverksfabrikk. Dette medfører store utfordringer med å håndtere sterkt forurensede masser.

Adresse: Spikkestad stasjon, Røyken

Type bygg: Anlegg

Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 800 kvm

Ferdigstillelse: Sommer 2019