Historikk

Prodecon omstrukturerte seg høsten 2014 og ble omdefinert fra et CM-selskap til et prosjektadministrativt konsulentselskap.

Prodecon AS ble etablert i 1999, men het da CM1 Byggepartner. Vi har også et heleid datterselskap – Høviken AS. I 2013 fusjonerte selskapene John Holm Næringseiendom (tidligere Optimo Forvaltning) og CM1 Byggepartner. I 2014 ble selskapets kjernevirksomhet endret til å fokusere på prosjektadminsitrative tjenester og prosjektledelse. Dette innebærer å lede bygg- og anleggsprosjekter fra A-Å på vegne av offentlige og private byggherrer, eiendomsbesittere, -utviklere, m.fl.

Navnet Prodecon ble utledet av vår tidligere kjernevirksomhet property, development og construction.