Silje Ballo Lassesen

ProsjektlederMobil: +47 957 44 376

Silje er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim.

Nøkkelkompetanse innen prosjektledelse og prosjektstyring innen bygg og anlegg. Hun har erfaring fra både offentlig og private byggeprosjekter, men med særlig fokus på det offentlige de seneste årene.

Erfaring fra både byggherre og entreprenørsiden. God på prosjektplanlegging, samt lang erfaring fra helsebygg med arealkartlegging og -analyser.