Universitetet i Oslo

Prodecon har hatt Prosjektledelse for rehabilitering og restaurering av Universitetet i Oslo – Sentrumsbygningene.

Prosjektet har omfattet arbeid på hele området:

  • Oppussing av fasader og tak på alle 5 bygg: Domus Media, Domus Academica, Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen.
  • Refundamentering av Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen.
  • Innvendig ombygging og restaurering av Domus Media Midtfløy (Aula mm.) og Domus Media Vestfløy, Professorboligen og Gymnastikkbygningen.
  • Istandsetting av Universitetshagen
  • Ferdigstillelse av Aula til Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum

Kostnadsramme totalprosjekt: ca 930 mill kr.

Sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass er i sin helhet fredet av Riksantikvaren.

Se film fra rehabilitering- og restaureringsarbeidet her: Åtte års rehabilitering på åtte minutter.

Bildene er gjengitt med tillatelse fra Statsbygg og fotograf Trond A. Isaksen

Adresse: Karl Johans gate 47, Oslo

Type bygg: Universitet, fredet bygg

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prodecons rolle: Prosjektleder og teknisk prosjektleder

Areal: 33.000 m2

Ferdigstillelse: 2014