Teglverksvegen

Røyken Eiendom skal omlegge veg og bygge nye fortau og gang- og sykkelveg på Spikkestad. Det skal også bygges ny parkeringsplass for Bane NOR og Røyken kommune. Prosjektet skal bidra til å gjøre Spikkestad til et trygt og attraktivt sentrumsområde i Røyken-regionen.

Entrepriseform er totalentreprise og Prodecon AS har oppdraget med å planlegge prosjektet gjennom et skisse- og forprosjektstudium. Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2019 og Prodecon har nå prosjektledelse for gjennomføringsfasen. 

Adresse: Teglverksvegen, Spikkestad

Type bygg: Anlegg

Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 250 m samt 4000 kvm parkering

Ferdigstillelse: Vinter 2019