Steinerudhjemmet

Diakonhjemmet deltar i en konkurranse til Sykehjemsetaten (SYE) for bygging og drifting (inkl tjenesteytingen) at et stort sykehjem på Majorstua i Oslo. SYE har i konkurransen satt en ramme på maksimalt 400 sykehjemsplasser som skal kunne blir bygget. Tre tilbydere er forespurt for å dekke dette behovet. 

Prosjektet ivaretar Oslo kommunes kravspesifikasjon, bygges som et passivhus, sertifiseres innen BREEAM NOR standarden, og har flere spenstige miljøambisjoner. I prosjektet utnyttes flere stordriftsfordeler med Diakohjemmets eksiterende sykehus og tilstøtende/kommende Omsorg+ prosjekt, blant annet gjennom et nyskapende energisystem. 

Prodecon ivaretar Prosjektledelsen i prosjektet, fra utviklings- og konkurransefasen, samt i gjennomføringsfasen ved videreføring av prosjektet.

Type bygg: Sykehjem

Oppdragsgiver: Diakonhjemmet

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: ca 15 000 m2