Skårer Avfallssuganlegg

Det er planlagt en ny avfallssentral plassert på Skårer i Lørenskog. Det nye avfallssentralen er prosjektert til å delvis ligge nedgravet i terrenget og hvor sentralens tak kan benyttes til parkeringsplass. Bygningen skal være forberedt på at det skal kunne bygges opp til 4 etasjer over avfallssentralen. Prosjektet omfatter også etablering av 50-100m hovedsugeledning.

Adresse: Skårer, Lørenskog

Type bygg: Anlegg og bygg

Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune

Prodecons rolle: Byggeledelse og SHA-koordinator

Areal: 15 000 kvm

Ferdigstillelse: Vinter 2019