Signaturhagen

Prodecon er engasjert av Signaturhagen bolig i forbindelse med gjennomføring av eksisterende og fremtidige prosjekter i selskapet, med ansvar som prosjektsjef. Oppdraget innebærer et totalansvar for gjennomføring av selskapets prosjekter, samt ansvar for å utvikle prosjektlederfunksjonen i Signaturhagen i tråd med oppbygningen av selskapets prosjektportefølje.

Adresse: Nøtterøy, Son og Kongsberg

Type bygg: Senior leiligheter

Oppdragsgiver: Signaturhagen Bolig AS

Prodecons rolle: Prosjektsjef