Ruseløkkveien

Prodecon har ansvaret for leietakerkoordinering under ombyggingen av Ruseløkkveien i Oslo.

Prosjektet omfatter ombygging av Ruseløkkveien til gågate med et ønske om å revitalisere dette området i Vika, samt rehabilitering av parkeringskjellerne og butikkene i Vika terrasse; Ruseløkkveien 3, 5, 14 og Haakon VII gt. 10.
Prosjektet har ambisjon om å oppnå miljøsertifisering BREEAM NOR Very Good, og berørt areal utgjør ca 26.000 m2, hvorav utleieareal handel er 6.300 m2.

Prodecon er leietakerkoordinator i prosjektet; herunder bistår med å finne potensielle leietakere, og etter valg av leietaker sørger for detaljavklaring på løsninger, forhandling/bestilling av detaljprosjektering og ombygging/bygging, oppfølging av myndighetsbehandling og oppfølging av BREEAM NOR-dokumentasjon.

Adresse: Ruseløkkveien, Oslo

Type bygg: Handel og kontor

Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom

Prodecons rolle: Leietakerkoordinator

Areal: 26.000 m2