Fjerdingby skole – Rælingen

Prodecon er engasjert av Rælingen Kommune i arbeidet med Konseptvalgutredning og detaljregulering av ny barneskole for 750 elever i Fjerdingby skolekrets.

Barneskolen vil ha flerbrukshall og avdeling for elever med spesielle behov.

Arbeidet har pågått siden september 2016.

Type bygg: Skole

Oppdragsgiver: Rælingen Kommune

Prodecons rolle: Rådgiver