Øvre Stabæk Gård – Rehabilitering

Prodecon hadde Prosjektledelsen for rehabilitering av den fredede bygningsmassen på Øvre Stabæk Gård.

Prosjektet innebar rehabilitering av gamle Statens Lærerinde Skole i Husstell, bygget 1921-24. Byggets eksteriør og utvalgte interiører ble fredet i 2003.

Prosjektets hovedutfordring var å oppfylle tekniske og markedsmessige krav under ombyggingen, samtidig som hensynet til fredningen var ivaretatt. Arbeidet ble derfor utført i nært samarbeid med antikvariske myndigheter.

Prosjektet ble også gjennomført i samarbeid med leietaker Bærum Kommune, for på best mulig måte tilpasse bygningen til Seniorsenteret og Hjemmesykepleiens behov. Prosjektet omfattet også oppgradering av kommunalt Vann- og Avløpsnett for området, med overlevering til Bærum Kommune ved ferdigstillelse.

Adresse: Bekkestua

Type bygg: 49 seniorboliger, seniorsenter, base, hjemmesykepleien

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

Prodecons rolle: Forprosjekt, prosjektledelse

Areal: 9.000 m2

Ferdigstillelse: 2014