Rådhusgaten 26

Prosjektet er en totalrehabilitering av forretningsgård fra 1890 tallet. En hovedutfordring var at den gamle bærestrukturen, med bærende vegger, skapte til dels mørke lukkede lokaler. Bæresystem ble derfor revet og erstattet av nytt søylesystem som skapte lys og luft. Den nye strukturen skapte fleksibilitet i bygget som gjorde det mulig å tilpasse seg ulike leietakeres ønsker og behov.

Den gamle økonomi –bakgården ble glasset inn og omskapt til hoved adkomst for bygget.

 

Adresse: Rådhusgaten 26

Type bygg: Kontorbygg

Oppdragsgiver: Rådhusgaten 26 AS

Prodecons rolle: Prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse

Areal: 3500 m2

Ferdigstillelse: 2014