Bekkestua barneskole

Bærum Kommune Eiendom etablerer ny barneskole på Bekkestua med ferdigstillelse til skolestart 2019. Bekkestua barneskole er et nybygg over 4 etasjer for 4-parallell undervisning (1-7 klasse). Antall elever vil ved skolestart utgjøre ca 840 elever. Bygningsmassen inneholder blant annet undervisningsrom, grupperom, administrasjonsfløy, bibliotek, spesialrom, forsamlingsrom etc.

Entrepriseform er totalentreprise. HENT AS signerte kontrakt primo 2017. Arbeider ble startet opp på byggeplass juli 2017 med rivning av eksisterende parkeringsanlegg på gjeldende tomt. Pr dags dato er råbygget under oppføring og tømrerarbeider påbegynt. 

Skolens uteområde vil foruten tomten som er avsatt til skoleformål også inkludere det nærliggende friområdet. Arealet skal være både rekreasjons- og læringsareal for skolen, samt en ressurs for nærområdet. Uteområdet skal søkes utnyttet maksimalt med tanke på plasseringer av apparater og aktiviteter. Tomtestørrelse utgjør ca 24200m2.

Adresse: Hans Burums vei 26

Type bygg: Barneskole

Oppdragsgiver: Bærum Kommune Eiendom

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: Bygningsmasse utgjør ca BTA = 8400m2

Ferdigstillelse: Skolestart 2019