Norges Idrettshøgskole – Rehabilitering

Prodecon har Prosjektledelse for Statsbygg i gjennomføringen av detaljprosjektering og rehabilitering ved Norges Idrettshøgskole (NIH).

Prosjektet innebærer generell rehabilitering, ombygging og oppdatering av NIHs eldste bygningsmasse, og omfatter:

  • Rehabilitering av 3 gymbygg, 1 svømmehall, kantine/kjøkken/vestibyle
  • Bygging av ny miljøstasjon, nytt påbygg og tilbygg
  • Utomhusarbeider

Det er en klar ambisjon i prosjektet å ta vare på den kulturhistoriske verdien til byggene, samtidig som den tekniske standarden, energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengeligheten i byggene heves til dagens standard.

Arbeidene utføres i tett samarbeid med antikvariske myndigheter da svømmehallen er totalfredet av Riksantikvaren iht. Verneklasse 1, og gymbyggenes fasadeuttrykk er vernet av Byantikvaren iht. Verneklasse 2.

Prosjekt har miljømål TEK10-5% og det skal bl.a installeres en stor energibrønnpark med ca. 100 brønner.

Det er også det første store rehabiliteringsprosjektet i Statsbygg til å i bruk BIM-teknologi (Bygnings-Informasjons-Modellering) helt fra start av prosjekteringen, noe som bedrer tverrfaglig kvalitetssikring, nøyaktighet og samhandling.

Oppstart detaljprosjektering var i 2014 og byggearbeidene startet høsten 2015. De fysiske arbeidene gjennomføres i hovedsak gjennom en generalentreprise. Byggeprosjektet pågår samtidig som det er normal drift i resterende arealer og bygg.

Kostnadsramme: Ca 850 mill kr.

Adresse: Sognsvann, Oslo

Type bygg: Høgskole/universitet

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 17.000 m2

Ferdigstillelse: 2017