Norges idrettshøgskole, Rehabilitering

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre detaljprosjektering og rehabilitering ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Målet med prosjektet er en generell rehabilitering, ombygging og oppdatering av NIHs eldste bygningsmasse. Prosjektet omfatter rehabilitering av flere bygg (3 gymbygg, svømmehall, kantine/kjøkken/vestibyle), ny miljøstasjon samt nytt påbygg, tilbygg og utomhusarbeider.

 

Prosjekt har miljømål TEK-5% og det skal bl.a installeres en stor energibrønnpark (ca 100 brønner).

 

Det er en klar ambisjon i prosjektet å ta vare på den kulturhistoriske verdien til byggene, samtidig som vi hever den tekniske standarden, bedrer energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengeligheten slik at vi kommer opp til dagens standard. Arbeidene utføres i tett samarbeid med antikvariske myndighetene da svømmehallen er totalfredet av Riksantikvar (verneklasse 1), mens gymbyggene fasadeuttrykk er vernet av Byantikvaren (verneklasse 2).
Prosjektet er det første store rehabiliteringsprosjektet i Statsbygg til å ta i bruk BIM-teknologien helt fra oppstarten av prosjekteringen. Dette skal legge til rette for bedret tverrfaglig kvalitetssikring, mer nøyaktig prosjektering og bedre samhandling i prosjekteringen.

 

Oppstart av detaljprosjekteringen var i 2014, byggearbeidene startet høsten 2015. De fysiske arbeidene gjennomføres i hovedsak gjennom en generalentreprise.

Byggeprosjektet pågår samtidig som det er normal drift i arealer/bygg som ikke omfattes av prosjektet.

Adresse: Sognsvann, Oslo

Type bygg: Høgskole/universite

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 17.000 m2

Ferdigstillelse: 2017