Maaemo Restaurant

Prodecon hadde Prosjektledelsen for ombyggingen av Restaurant Maaemo i Oslo.

Arbeidet innebar fullstendig ombygging av Restaurant Maaemo med etablering av nytt messanindekke (utvidelse av messanin), ny interntrapp, nytt kjøkken, nytt vinrom med mer.

Hovedutfordringen var den korte byggeperioden og koordineringen av alle fag. Restauranten ble bygget med kompliserte løsninger for det nye kjøkkenet, med støpte sokler og integrerte tekniske løsninger.

Prosjektet ble levert i henhold til vedtatt fremdrift og budsjett.

Prosjekteringsperiode: Sommer, høst 2013
Byggeperiode: Gjennomføring januar 2014

Adresse: Schweigaardsgate 15B, Oslo

Type bygg: Næringslokaler

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS og Maaemo AS

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Ferdigstillelse: 2014