Kongsberg kultur- og kunnskapspark

Prodecon har hatt Prosjektledelsen fra forprosjekt til gjennomføring av byggefase og ferdigstillelse.

Bygget inneholder teknisk høyskole og fagskole med store laboratorier, høyskole for optometri, bibliotek, teknisk vitensenter, teatersal til 600 personer, «Blackboks» teatersal til 200 personer, 3 kinosaler, café og kontorarealer.

Se hjemmesiden til Krona – Sentrum for kunnskap og opplevelser.

Totalt ca 24.500 m2. 6 etasjer. Samspillsentreprise. Total kontraktsverdi ca 450 mill kr.

Adresse: Kongsberg

Type bygg: Kulturhus, kino, høgskole, bibliotek og kontorer

Oppdragsgiver: KKP Eiendom AS

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 24.500m2

Ferdigstillelse: 2015