Fjordbyen Lierstranda

Prodecon er tildelt prosjektlederansvaret for Fjordbyen Lierstranda og skal koordinere arbeidet for Lier Kommune. Det er etablert et plansamarbeid som involverer partene i utbyggingen, i all hovedsak Drammen Kommune og Lier Kommune.

Det er en bred eiendomsfordeling i Fjordbyen. Eidos er Lier Kommunes, Drammen Havn og Rom Eiendom sitt eiendomsselskap som Lier Kommune eier 55% av. Området er ca 1000 dekar stort og ca 2,5 km langt (Bjørvikaplanen er ca 697 dekar til sammenligning). I fjordbyen planlegges 7-10.000 boliger, 18 -25.000 arbeidsplasser. Skoler, nytt sykehus, ny jernbanestasjon og store flotte rekreasjonsområder for publikum.

Les mer om på www.fjordbyenlierdrammen.no

Adresse: Lierstranda

Type bygg: Områdeutvikling

Oppdragsgiver: Lier kommune

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 1000 dekar